Image by jcomp on Freepik

1. Domän

 • Domän är namnet på hemsidan (företagsnamn.se).
 • Vilken domän ska hemsidan publiceras på?
 • Om det inte finns en domän eller en hemsida, vad vill kunden att domän ska vara?

2. Registrar

 • Har kunden redan en domän så är den registrerad någonstans?
 • Hemsidan där domänen är registrerad kallas för registrar (exempel: www.loopia.se).
 • Vad heter kundens registrar och vad är inloggningen? 

3. Webbhotell

 • Har kund redan en hemsida eller betalar kund redan för ett webbhotell?
 • Vad heter webbhotellet och vad är inloggningen? 

4. E-post

 • Kund har antingen sin E-post på sitt webbhotell och administrera den själv eller så har kund en IT-leverantör som administrerar den åt kund. 
 • Vi vill ha svar på: Vart har kunden sin E-post och vem hanterar den? 
 • Hjälpfråga: Vart skapar kunden nya E-postadresser?  
 • Hjälpfråga: Har kunden en IT-leverantör som administrerar E-posten?